Przejdź do treści

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (spółka przejmująca”) ze spółkami: „Tytan EOS” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Izolacja Matizol sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółki przejmowane), Zarządy wszystkich ww. łączących się Spółek, działając na podstawie art. 498 i n. Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w dniu 21 kwietnia 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd spółki Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. na podstawie art. 500 § 2 i 2(1) ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej tej spółki Plan połączenia.


Do pobrania: